جراحی‌هایی که توسط دکتر سعیدی انجام می‌شوند:

جراحی‌های گوش:

کاشت حلزون (Cochlear Implants)
پروتز حلزون گوش وسیله‌ای الکترونیکی است با هدف بازگرداندن حس شنوایی به افراد دارای کم‌شنوایی متوسط و شدید
توضیحات بیشتر درباره جراحی کاشت حلزون >>
تمپانوماستوئیدکتومی (Tympanomastoidectomy)
عمل جراحی روی استخوان گیجگاهی و پرده‌ی گوش میانی جهت برطرف کردن عفونت و ترمیم پرده‌ی گوش
توضیحات بیشتر درباره جراحی تمپانوماستوئیدکتومی >>
تمپانوماستوئیدکتومی با بازسازی زنجیره استخوانچه‌ای (Tympanomastoidectomy with OCR)
عمل جراحی روی استخوان گیجگاهی و پرده‌ی گوش میانی جهت برطرف کردن عفونت و ترمیم پرده‌ی گوش و بازسازی شنوایی
تمپانوپلاستی (Tympanoplasty (Myringoplasty))
عمل جراحی جهت ترمیم پرده‌ی تمپان (tympanic membrane) به منظور کنترل عفونت
توضیحات بیشتر درباره جراحی تمپانوپلاستی >>
تمپانوپلاستی با بازسازی زنجیره استخوانچه‌ای (Tympanoplasty with OCR (Ossicular Reconstruction))
عمل جراحی جهت ترمیم پرده‌ی تمپان (tympanic membrane) به منظور بهبود شنوایی و کنترل عفونت
اسیکولوپلاستی(Ossiculoplasty)
عمل جراحی به منظور بررسی و ترمیم زنجیره‌ی استخوانی گوش میانی جهت بهبود شنوایی
توضیحات بیشتر درباره جراحی اسیکولوپلاستی >>
تمپانوستومی – میرنگوتومی (tympanostomy (Ear tubes))
عمل جراحی به منظور ایجاد سوراخ یا شکاف در پرده‌ی گوش جهت خروج مایع یا عفونت گوش میانی
توضیحات بیشتر درباره تمپانوستومی>>
استاپدکتومی – درمان اوتوسکلروز Stapedectomy (Otosclerosis Treatment)
عمل جراحی در بیماران با تشخیص چسبندگی استخوانچه رکابی (اوتوسکلروزیس) جهت گذاشتن پروتز به منظور بهبود شنوایی
توضیحات بیشتر درباره استاپدکتومی >>
ترمیم نشت CSF از گوش (Repair of CSF Leaks From the Ear)
عمل جراحی بر روی استخوان گیجگاهی یا گوش میانی به منظور برطرف کردن نشت مایع مغزی نخاعی که منشا گوشی دارد.
توضیحات بیشتر درباره ترمیم نشت CSF از گوش >>
جراحی تومور آکوستیک نوروما(Acoustic Neuroma Tumor Surgery)
جراحی برداشتن تومور عصب شنوایی
توضیحات بیشتر درباره جراحی تومور آکوستیک نوروما >>
برداشتن تومور گوش خوش خیم و بد خیم (Resection of benign and Malignant Ear Tumor)
عمل جراحی جهت برداشتن تومورهای خوش‌خیم یا بدخیم گوش
توضیحات بیشتر درباره جراحی تومور گوش >>
ترمیم عصب صورت (Facial Nerve Repair)
عمل جراحی به منظور برداشتن تومور با منشا عصب صورت که به دنبال آن نقص ایجاد شده با پیوند عصب ترمیم می‌شود.
توضیحات بیشتر درباره جراحی ترمیم عصب صورت >>
برداشتن تومور عصب صورت و پیوند عصبی (Resection of Facial Nerve Tumor and Nerve Graft)
اعمال جراحی که به منظور برگرداندن عمکرد عصب صورتی به روش‌های مختلف
برداشتن تومور گلوموس – عمل جراحی قاعده جمجمه (resection of glomus tumor (lateral Skull base surgery))
برداشتن تومور عروقی گوش میانی و قائده‌ی جمجمه (از طریق گردن و گوش به این تومور دسترسی پیدا می‌کنیم)
اطلاعات بیشتر درباره تومور گلوموس
اتوپلاستی (Otoplasty)
اعمال جراحی جهت بهبود وضعیت ظاهری لاله‌ی گوش یا برطرف کردن نواقص ظاهری آن
توضیحات بیشتر درباره جراحی اتوپلاستی >>
سمعک‌های کاشتنی (Hearing Aid Implants – Middle Ear Implant)
سمعک‌هایی که جهت بهبود شنوایی ار طریق عمل جراحی زیر پوست پشت گوش قرار داده می‌شود که ممکن است شامل جز خارجی باشد یا نباشد.
توضیحات بیشتر درباره جراحی کاشت سمعک >>
سمعک (BAHA (Bone Anchored Hearing Aid))
این نوع سمعک بیش‌تر در افراد با افت شنوایی هدایتی دو طرفه یا آترزی (Atresia) کانال گوش دو طرفه کاربرد دارد.
توضیحات بیشتر درباره جراحی کاشت سمعک باها >>

جراحی‌های بینی و سینوس:

عمل جراحی اندوسکوپیک سینوس (FESS – Functional Endoscopic Sinus Surgery)
عمل جراحی روی سینوس‌ها بدون برش جراحی روی صورت به روش اندوسکوپی
توضیحات بیشتر درباره جراحی اندوسکوپیک سینوس>>
باز کردن اندوسکوپیک مجرای اشکی (Endoscopic Dacryocystectomy)
باز کردن مجرای اشکی به روش اندوسکوپی بدون ایجاد برش در صورت
ترمیم اندوسکوپیک نشت مایه مغزی نخاعی از بینی (Endoscopic Repair of CSF Leaks from the Nose)
عمل جراحی به منظور ترمیم نشت مایع مغزی نخاعی که منشا آن از سقف بینی و سینوس‌ها است و به روش آندوسکوپی انجام می‌شود.
برداشتن آندوسکوپی تومور سینوس – خوش خیم و بدخیم (Endoscopic Resection of Sinus Tumor – benign & malignant)
روش جراحی آندویکوپیک جهت برداشتن تومورهای خوش‌خیم یا بدخیم بینی یا سینوس بدون ایجاد برش جراحی در صورت
برداشتن آندوسکوپی تومور هیپوفیز (Endoscopic Resection of Hypophysis Tumor)
روش جراحی آندوسکوپیک جهت برداشتن تومور هیپوفیز بدون نیاز به باز کردن استخوان جمجمه
سپتوپلاستی – ترمیم انحراف تیغه بینی (Septoplasty)
عمل جراحی جهت اصلاح کجی یا انحراف تیغه‌ی میانی حفره‌ی بینی به منظور بهبود تنفس
توضیحات بیشتر درباره سپتوپلاستی>>
سپتوپلاستی با کاهش حجم یا برداشتن شاخک‌های بینی (Septoplasty with Turbinate Reduction or Turbinectomy)
عمل جراحی اصلاح تیغه‌ی وسط بینی به همراه برداشتن قسمتی از شاخک‌های بینی جهت بهبود وضعیت تنفس
توضیحات بیشتر درباره جراحی برداشتن شاخک های بینی>>
راینوپلاستی (Rhinoplasty)
عمل جراحی جهت اصلاح دفورمیتی‌های ظاهری بینی به منظور بهبود وضعیت تنفس و زیبایی
برداشتن تومورهای پوستی بینی با بازسازی (Resection of Nose Skin Tumors with Reconstruction)
عمل جراحی جهت برداشتن تومورهای پوست بینی همراه با ترمیم نواقص ناشی از آن

جراحی‌های دهان و گلو:

تونسیلکتومی با آدنوئیدکتومی (Tonsillectomy with adenoidectomy (T&A))
عمل جراحی به منظور برداشتن لوزه‌های کامی و لوزه‌ی سوم جهت بهبود تنفس
توضیحات بیشتر درباره جراحی تونسیلکتومی با آدنوئیدکتومی>>
برداشتن تومور حفره دهان (Oral Cavity Tumor Resection)
برداشتن تومورهای بدخیم یا خوش‌خیم حفره‌ی دهان و درصورت نیاز اصلاح و ترمیم نواقص (Defect) ناشی از آن
توضیحات بیشتر درباره جراحی سرطان حفره دهان >>
برداشتن تومورهای فک پایین و فک بالا (Resection Mandibular and Maxillary Tumors)
عمل جراحی به منظور برداشتن تومورهای خوش‌خیم با بدخیم فک بالا و پایین و درصورت نیاز ترمیم نقص‌های ایجاد شده ناشی از آن

جراحی‌های حنجره:

لارنگوسکوپی و ازوفاگوسکوپی و بیوپسی (Rigid Laryngoscopy and Esophagoscopy with Biopsy
عمل جراحی به منظور بررسی و دیدن مستقیم حنجره و مری و درصورت نیاز برداشتن ضایعات یا بیوپسی از آن‌ها
جراحی حنجره (Laryngeal Surgery)
برداشتن ضایعات یا تومورهای حنجره که ممکن است به روش میکروسرجری یا لیزر انجام شود
توضیحات بیشتر درباره جراحی حنجره >>
برداشتن حنجره – کامل یا ناقص حنجره (Laryngectomy (total and partial))
درصورت وجود تومورهای بدخیم حنجره بسته به مرحله بیشرفت آن برداشتن قسمتی از حنجره یا کل حنجره به روش جراحی انجام می‌شود.

جراحی‌های گردن:

بیوپسی توده گردن (Neck Mass Biopsy)
درصورت وجود توده‌ی گردن برحسب معاینه و تست‌های آزمایشگاهی یا تصویربرداری در صورت نیاز نمونه‌برداری به روش جراحی انجام می‌شود.
لنفادنکتومی (Neck Dissection (Lymphadenectomy))
در برخی از تومورهای سر و گردن ممکن است برداشتن کل زنجیره لنفاوی یک یا دو طرفه گردن مورد نیاز باشد.
توضیحات بیشتر درباره جراحی لنفادکتومی >>
پاروتیدکتومی برای تومور خوش خیم و بدخیم(Parotidectomy for Benign and Malignant Tumor)
درصورت وجود تومورهای خوش‌خیم یا بدخیم غده بزاغی بناگوشی عمل جراحی جهت برداشتن تومور با حفط عصب صورت انجام می‌شود.
توضیحات بیشتر درباره جراحی غده پاروتید >>
برداشتن غده ساب مندیبل (Submandibular Gland Removal
درصورت وجود سنگ عفونت مزمن یا تومور غده بزاغی تحت فکی با روش جراحی این غده برداشته می‌شود.
توضیحات بیشتر درباره جراحی غدد ساب مندیبل >>
برداشتن تومورهای مادرزادی سر و گردن (Resection Congenital Tumors of Head and Neck)
تومورهای مادرزادی سر و گردن که اغلب در کودکان دیده می‌شود ممکن است نیاز به برداشتن تومور به روش جراحی باز باشد

جراحی‌های تیروئید و پاراتیروئید:

تیروئیدکتومی – توتال و لوبکتومی(Thyroidectomy (total & lobectomy))
درصورت وجود گره‌ی تیروئیدی خوش‌خیم یا بدخیم ممکن است نیاز به برداشتن کل تیروئید یا یک لوب تیروئید باشد.
توضیحات بیشتر درباره جراحی تیروئیدکتومی >>
تیروئیدکتومی با برداشتن غدد لنفاوی (Thyroidectomy with Lymph Node Dissection)
در اکثر تومورهای بدخیم تیروئید درصورت وجود غده‌ی لنفاوی درگیر با تومور علاوه بر تیروئیدکتومی برداشتن زنجیره لنفاوی نیز انجام می‌شود.
برداشتن غده پاراتیروئید (Parathyroidectomy)
درصورت وجود تومورهای خوش‌خیم یا بدخیم غده بزاغی بناگوشی عمل جراحی جهت برداشتن تومور با حفط عصب صورت انجام می‌شود.
توضیحات بیشتر درباره برداشتن غده پاراتیروئید یا پاراتیروئیدکتومی>

سایر درمان‌ها و جراحی‌های گوش، حلق و بینی:

برداشتن تومورهای پارافارنژال (Resection Parapharyngeal Tumors)
به منظور برداشتن تومورهای خوش‌خیم یا بدخیم در قسمت داخلی فک تحتانی و قاعده جمجمه
اختلال خواب (Sleep Apnea)
اعمال جراحی جهت بهبود وضعیت تنفس به ویژه در هنگام خواب که ممکن است جراحی روی کام، لوزه‌ها یا فک را شامل شود.
تست شنوایی – اودیومتری (Hearing Test – Audiometry )
ارزیابی شنوایی (objective – subjective) جهت تعیین سطح شنوایی به منظور تصمیم‌گیری بهتر برای درمان شنوایی
تهیه و تنظیم سمعک متناسب (Hearing-Aid-Fitting)
برحسب میزان و نوع کم‌شنوایی سمعک مناسب تجویز، تهیه و تنظیم می‌شود.
درمان مشکلات تعادلی گوش (Otologic Balance Treatment)
درصورت وجود سرگیجه و عدم تعادل تست‌های تعادلی مورد نیاز انجام می‌شود و درمان لازم داده می‌شود.